O nás

Spoločnosť GEOS - ENERGY s.r.o. vznikla v roku 2005 so zameraním na dve rôzne odvetvia, pričom každé z nich odborne zastrešuje jeden z konateľov.

Geodetickú a kartografickú činnosť a právne poradenstvo pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností zastrešuje Ing. Soňa Matulová. Tieto práce vykonávame s použitím najnovšej meračskej techniky vrátane GPS aparatúr.

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy výhradných technických zariadení, zdvíhacích - výťahy, pohyblivé schody a chodníky, zvislé posuvné brány, plošiny pre imobilné osoby a zdviháky vozidiel zastrešuje Miloslav Matula.

Od roku 2011 spoločnosť vykonáva aj montáž domových zabezpečovacích systémov.

Spoločnosť GEOS - ENERGY s.r.o. je malou spoločnosťou zamestnávajúcou len dvoch zamestnancov a to vlastníkov a konateľov spoločnosti zároveň, čím zaručuje 100% kvalitu odvedených prác.

Spoločnosť GEOS - ENERGY s.r.o. má uzavretú poistku malých a stredných podnikateľov, čím je krytá do výšky 166 000 €, v prípade spôsobenia škody svojou činnosťou iným subjektom.

Našim cieľom je získať čo najviac stálych a spokojných zákazníkov.

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tejto stránke dúfajúc, že sa našimi zákazníkmi čoskoro stanete aj Vy!

 

Ing. Soňa Matulová a Miloslav Matula
konatelia spoločnosti