GEOS - ENERGY s.r.o.
Referencie

V oblasti geodézie a kartografie

Adove Development, s.r.o. - polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt výstavby fotovoltaickej elektrárne v Ladmovciach

Mestské lesy, s.r.o. Poprad - geometrický plán na zameranie lesnej cesty Spišské Bystré - Dubina - Hranovnica

Tempus Bavaria s.r.o. - komplexné geodetické práce pri výstavbe autosalónu BMW Poprad

Tatramarket Poprad, s.r.o. - polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt výstavby fotovoltaickej elektrárne v Humennom

Ing. Dušan Sichrovský, ADUS - komplexné geodetické práce pri výstavbe polikliniky ADUS a obchodného centra Zlatá rybka

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Svit - osada Štokava II - geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie záhradkárskej osady Svit - Štokava II

Letisko Poprad - Tatry, a.s. - geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie časti areálu letiska s prihliadnutím na využitie geometrického plánu č. 87/1957

EUROCAMP FICC, a.s. - polohopisné a výškopisné zameranie areálu EUROCAMP Tatranská Lomnica

 

V oblasti zdvíhacích a zabezpečovacích zariadení

SVB Šípka - Ebyt, s.r.o. - výmena riadiacej časti výťahov

OTIS výťahy, s.r.o. - servis a revízie výťahov ako subdodávateľ

ELVYS, s.r.o. - revízie výťahov ako subdodávateľ

SVB Javor Poprad - montáž kamerových systémov

SMK Poprad - montáž kamerových systémov

SVB Maja Poprad - montáž kamerových systémov

Elektronické zabezpečovacie zariadenia - nie je možné uviesť referencie z dôvodu diskrétnosti zákazníkov